Blokman
blokman blokman blokman blokman

powered by: GBC

Dotacje z UE Dotacje z UE
09.01.2012

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013

OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

Nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój i poprawa przewagi konkurencyjnej firmy BLOKMAN, poprzez modernizację i zakup specjalistycznego wyposażenia warsztatowego”.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa

\"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego\"COP Banner
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa "Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"
COP Banner