Blokman
blokman blokman blokman blokman

powered by: GBCCOP Banner
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa "Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"

Dofinansowanie z Unii EuropejskiejDofinansowanie z Unii Europejskiej

Dotacje UE

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013

OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW


Nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów:

„Zakup hamowni samochodowej, jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej firmy BLOKMAN, poprzez wprowadzenie nowej usługi i innowacji w dotychczasową działalność”.

"Rozwój i poprawa przewagi konkurencyjnej firmy BLOKMAN poprzez modernizację i zakup specjalistycznego wyposażenia warsztatowego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa

"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"

COP Banner