Blokman
blokman blokman blokman blokman

powered by: GBC

Ogłoszenie  - wyposażenie warsztatowe Ogłoszenie - wyposażenie warsztatowe
09.01.2012

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013

OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój i poprawa przewagi konkurencyjnej firmy BLOKMAN, poprzez modernizację i zakup specjalistycznego wyposażenia warsztatowego”.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa

\"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego\"

Szczegóły i zapytania ofertowe w załącznikach.

pliki do pobraniaCOP Banner
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa "Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"
COP Banner