Blokman
blokman blokman blokman blokman

powered by: GBC

Dotacje z UE Dotacje z UE
04.10.2011

Aby coraz lepiej sprostać Państwa potrzebom oraz zapewnić Państwu coraz większy zakres świadczonych usług,

firma BLOKMAN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działania III.6:
\"Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw\" otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu:

„Zakup hamowni samochodowej, jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej firmy BLOKMAN, poprzez wprowadzenie nowej usługi i innowacji w dotychczasową działalność”.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa.

\"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego\"

 

 COP Banner
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa "Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"
COP Banner